Nabídka zájmových kroužků

4. neděle adventní - Štědrý den

25. prosince 2017

Ohlášky od 25.12. do 31.12.2017

25.12.   Pondělí Slavnost Narození Páně

26.12.   Úterý    Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27.12.   Středa  Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty

28.12.   Čtvrtek Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků

29.12.   pátek    sv. Tomáše Becketa

31.12.   neděle  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Dnes bude u sv. Martina a Prokopa v 16:00 vánoční mše sv. pro děti a v 24:00 půlnoční bohoslužba slova. U sv. Jiří bude půlnoční v 22:00. Na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána (v pondělí a úterý) budou mše sv. jako v neděli.

Od středy jsou pak mše sv. v obvyklém týdenním pořádku.

  • Betlémské světlo je k dispozici po bohoslužbách.
  • Zítra při bohoslužbách vykonáme sbírku na potřeby Salesiánské provincie Praha.
  • Na svátek sv. Štěpána jste zváni na koncert skupiny Quo vadis s básněmi Petra Kutka na podporu Tříkrálové sbírky do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
  • Prodej vstupenek na ples, který se koná v sobotu 27. ledna 2018, bude pokračovat od úterý 2. 1. od 8:00 ve středisku.
  • Tříkrálová sbírka se uskuteční 6. ledna. Prosíme ochotné koledníky, aby se přihlásili panu Dušanu Váňovi.
  • Přejeme vám požehnané a pokojné prožití vánočních svátků. Na stolečku s ohláškami je vám k dispozici i naše přání písemnou formou.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 31. 12. 7:00PL;  9:30PLU sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

POSELSTVÍ VÁNOCE

Bůh říká:

Narodil jsem se v noci, abys uvěřil,

že mohu osvítit každou skutečnost.

Narodil jsem se chudý,

abys mne mohl považovat za jediné bohatství.

Narodil jsem se slabý,

abys nikdy ze mne neměl strach.

Narodil jsem se ve stáji,

aby ses naučil posvěcovat každé prostředí.

Narodil jsem se z lásky,

abys o mé lásce nikdy nepochyboval.

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis