Nabídka zájmových kroužků

34. neděle v mezidobí - Ježíše Krista Krále

25. listopadu 2017

Ohlášky na týden od 27. do 3.12.2017

30.11. Středa   Svátek sv. Ondřeje, apoštola

3.12.   Neděle 1. neděle adventní

      Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle. 

 • Sbírka na biblický apoštolát vynesla 6.290,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
 • Tento pátek 1. 12. se po adoraci v 19:00 koná další ministrantská schůzka. Samozřejmě jsou ministranti vítáni i na mši svaté, či na adoraci. Těšíme se na vás.
 • Zveme vás na sobotu 2. 12. od 14:00 na adventní tvoření pro děti. Podrobnosti jsou na nástěnce a webu SaSM.
 • Příští neděle je první v měsíci a po bohoslužbách bude farní diskuse nad tématem Liturgie a její prožívání. Více najdete v tištěných ohláškách a na webu.
 • Vzadu v kostele jsou k dispozici stolní a salesiánský kalendář na rok 2018.
 • Rodiče mohou využít nabídky a přihlásit děti na obvyklé putování za svatým Mikulášem do kostela u sv. Jiří. Přihlásit se je možné nejpozději do 2. 12. na recepci. Podrobnosti najdete na webu a vývěsce.
 • Připomínáme adventní duchovní obnovu sobotu 9. 12. kterou povede biskup Karel Herbst. Rorátní mši sv. v 7:45 už bude sloužit otec biskup Karel.
 • V sobotu 9. 12. proběhne opět BiskupCUP. Kromě tradičního klasického volejbalu (pro hráče 13-33 let) se bude hrát i soutěž čtyřčlenných týmů v ringu. Začíná se v 10.00 v tělocvičně 4. ZŠ na Košutce. Přihlásit se můžete na DCM do 30. 11.
 • Pro uživatele chytrých telefonů je nabídka aplikace IZIDOOR. Slouží pro prohloubení duchovního života. Na vývěsce najdete více informací.
 • Prosíme o skleničky ze zavařenin nebo kompotů o objemu od čtvrt do půl litru z čirého skla. Kdo můžete, přineste, prosím, během týdne nejpozději do příští neděle. Chceme je využít pro děti na putování za sv. Mikulášem.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 3. 12.  7:00ER;  9:30 – ER.  U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 Lurgie a její prožívání

 

Naše zapojení a prožívání liturgie má být úměrné velikosti jejího obsahu. Nejdůležitějším je při ní Kristus a jeho přítomnost v daru slova a chleba, které přijímáme.

Společně máme účast na jednom dění, ale zapojujeme se různě. Naše odlišnosti nás vedou k tomu, že někdo by uvítal více ticha, další více hudby, třetí prostor pro spontánní vyjádření. Díky velkému věkovému rozpětí je nemožné plně postihnout potřebu všech věkových kategorií, které se bohoslužby účastní. Naší snahou je vytvořit podmínky, které umožní prožít liturgii co nejhlubším duchovním způsobem. Připravujeme v souvislosti s rekonstrukcí ozvučení v kostele v Lobzích nejen přenos zvuku, ale i obrazu do farní klubovny, která v neděli bude sloužit rodičům s malinkými dětmi. Je možné, aby školáci využívali prostoru v blízkosti oltáře, aby tak děti byly v bezprostředním děním u oltáře. Ovšem o tom jak prožiji mši sv., se rozhoduje už daleko dříve. Jak se na ni připravím? Chodím včas tak, abych si uvědomil velikost tohoto slavení? Je dobré hledat optimální způsob prožívání opakující se oslavy našeho Pána.

Jsem spokojen se způsobem slavení liturgie?

Co je třeba zajistit, aby všechny věkové kategorie mohly v co největší míře dobře prožít mši sv.?

Je třeba něco upravit, uspořádat v kostele, aby prožití liturgie bylo hlubší?

 

 

 

 

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis