Nabídka letních táborů

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí
22. listopadu 2017

Ohlášky na týden od 20. do 29.11.2017

 

21.11. Úterý  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22.11. Středa  Památka sv. Cecílie, panny

24.11. Pátek    Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů mučedníků

26.11. Neděle  Slavnost Ježíše Krista krále

Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle.

 Srdečné díky obětavým farnicím a farníkům za přípravu poutního oběda, obsluhování, pohoštění a napečení sladkostí na pouť, a za další služby s tím spojené.

  • Dnešní sbírka je určena na biblický apoštolát. Děkujeme za vaše dary.
  • Využijte pozvání na Den otevřených dveří Církevní ZŠ Plzeň, který se koná ve čtvrtek 23. listopadu od 8 do 17 hodin.
  • V pátek jste zváni na tradiční Zpívanou do farního sálu od 19 hod.
  • Příští neděli po mši sv. v kostele u sv. Jiří proběhne setkání s diskusí nad záměrem obměny mobiliáře v kostele u sv. Jiří. Na webových stránkách a v tištěné formě v kostele sv. Jiří je připraven návrh k nahlédnutí. Protože se návrh týká úpravy uspořádání celého kostela, navrhovanou variantu si vyzkoušíme se současným vybavením kostela. Liturgický prostor upravíme před nedělní bohoslužbou, abychom měli možnost navrhovanou podobu možnost zažít při jejím slavení a pak se k ní vyjádřit.
  • Na sobotu 9. prosince připravujeme adventní duchovní obnovu, kterou povede biskup Karel Herbst. Podrobnosti najdete na vývěsce a webu farnosti.
  • Děkujeme za vaše dary, které přinášíte o nedělích a děti je přinášejí k oltáři. Předáváme je do Charity. Ta je rozděluje za spolupráce paní Srbové potřebným. Jsou to sice drobnosti, ale pro naši sounáležitost s těmi, kdo mají nouzi, velmi důležité. Zvláště dnes, kdy papež František vyhlásil světový den chudých, je dobré mít na mysli potřeby těch, kdo žijí v nedostatku.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – MP;  Ne 26. 11.  7:00MS;  9:30MSU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček