Nabídka zájmových kroužků

32. neděle v mezidobí

12. listopadu 2017

Ohlášky na týden od 13.11. do 19.11.2017

13.11. Pondělí Památka sv. Anežky České, panny

17.11. Pátek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

19.11. Neděle 33. neděle v mezidobí

Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle

 • Srdečné díky necelé třicítce obětavých brigádníků všech věkových kategorií za sobotní generální úklid kostela a jeho zázemí.
 • Srdečné díky P. Michalu Kaplánkovi za to, že přijal pozvání na Svatomartinskou pouť. Po poutním obědě jste zváni na setkání s Marií a Václavem Kuchařovými, kteří se s námi rozdělí o zkušenosti s výchovou svých dětí k víře. Jejich přednáška se zaměřením na výchovu školáků k víře a rozhovor s nimi začne v 12:30 v horní místnosti střediska vedle kaple.
 • Dnešní sbírka je na potřeby Salesiánské provincie. Děkujeme za vaše dary.
 • Na příští neděli ohlásil papež František první Světový den chudých. Jeho list k této tématice najdete od pondělka na webových stánkách farnosti a mezi tiskovinami.
 • K dispozici je Diecézní zpravodaj, Salesiánský magazín a pro školáky je k rozebrání časopis Nezbeda.
 • Příští neděli je také den Bible a při bohoslužbách vykonáme sbírku na biblický apoštolát.
 • Tlumočíme pozvání na Den otevřených dveří Církevní ZŠ Plzeň, který se koná ve čtvrtek 23. listopadu od 8 do 17 hodin.
 • Na 26. listopadu po mši sv. v kostele u sv. Jiří svoláváme setkání s diskusí nad záměrem obměny mobiliáře v kostele u sv. Jiří. Na webových stránkách a v tištěné formě v kostele sv. Jiří je připraven návrh k nahlédnutí.
 • Na sobotu 9. prosince připravujeme adventní duchovní obnovu, kterou povede biskup Karel Herbst. Podrobnosti najdete na vývěsce a webu farnosti.
 • V sobotu 16. 6. 2018 by měl Jenda Fojtů přijmout v Turíně jáhenské svěcení. Při té příležitosti nabízíme možnost několikadenní poutě do Turína a okolí – tedy do míst, která jsou spojena s životem Dona Boska. Na samostatném výtisku u ohlášek jsou bližší informace.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – MP;  Ne 19. 11.  7:00MS;  9:30PLU sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis