Nabídka letních táborů

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí
12. listopadu 2017

Ohlášky na týden od 13.11. do 19.11.2017

13.11. Pondělí Památka sv. Anežky České, panny

17.11. Pátek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

19.11. Neděle 33. neděle v mezidobí

Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle

 • Srdečné díky necelé třicítce obětavých brigádníků všech věkových kategorií za sobotní generální úklid kostela a jeho zázemí.
 • Srdečné díky P. Michalu Kaplánkovi za to, že přijal pozvání na Svatomartinskou pouť. Po poutním obědě jste zváni na setkání s Marií a Václavem Kuchařovými, kteří se s námi rozdělí o zkušenosti s výchovou svých dětí k víře. Jejich přednáška se zaměřením na výchovu školáků k víře a rozhovor s nimi začne v 12:30 v horní místnosti střediska vedle kaple.
 • Dnešní sbírka je na potřeby Salesiánské provincie. Děkujeme za vaše dary.
 • Na příští neděli ohlásil papež František první Světový den chudých. Jeho list k této tématice najdete od pondělka na webových stánkách farnosti a mezi tiskovinami.
 • K dispozici je Diecézní zpravodaj, Salesiánský magazín a pro školáky je k rozebrání časopis Nezbeda.
 • Příští neděli je také den Bible a při bohoslužbách vykonáme sbírku na biblický apoštolát.
 • Tlumočíme pozvání na Den otevřených dveří Církevní ZŠ Plzeň, který se koná ve čtvrtek 23. listopadu od 8 do 17 hodin.
 • Na 26. listopadu po mši sv. v kostele u sv. Jiří svoláváme setkání s diskusí nad záměrem obměny mobiliáře v kostele u sv. Jiří. Na webových stránkách a v tištěné formě v kostele sv. Jiří je připraven návrh k nahlédnutí.
 • Na sobotu 9. prosince připravujeme adventní duchovní obnovu, kterou povede biskup Karel Herbst. Podrobnosti najdete na vývěsce a webu farnosti.
 • V sobotu 16. 6. 2018 by měl Jenda Fojtů přijmout v Turíně jáhenské svěcení. Při té příležitosti nabízíme možnost několikadenní poutě do Turína a okolí – tedy do míst, která jsou spojena s životem Dona Boska. Na samostatném výtisku u ohlášek jsou bližší informace.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – MP;  Ne 19. 11.  7:00MS;  9:30PLU sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček