Nabídka zájmových kroužků

3. neděle velikonoční

15. dubna

Ohlášky na týden od 16.4.2018 do 22.2018

21.4. Sobota sv. Anzelma, biskupa a učitele církve

22.4. Neděle 4. neděle velikonoční - Neděle Dobrého pastýře

         V kostele sv. Jiří poutní slavnost

         Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.

  • Příští týden oslavíme poutní slavnost v kostele sv. Jiří na Doubravce. Jste srdečně zváni.
  • Noc kostelů bude letos 25. května. Prosíme o výpomoc při její organizaci. Akce potrvá od pátečního podvečera do 22 hod. v Lobzích a do 24 hod. u sv. Jiří. Ideálem je, aby se přihlásilo dostatek pomocníků, aby se střídali při uvítání a doprovázení návštěvníků. Tato akce může být zároveň pastorační aktivitou. Mnohdy z naší strany stačí málo – příjemné přijetí a pocit, že jsou vítáni. Prosíme ty, kdo by byli ochotni alespoň chvíli pomoci, aby přišli v pondělí 16. dubna v 18 hod. do farní klubovny na bližší domluvu.
  • Ve středu bude mše sv. pro maminky s malými dětmi v kapli SaSM od 9:30.
  • V pátek 20. dubna 2018 v 18:00, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, budou po naší vlasti znít krátce zvony. Můžeme doprovodit v modlitbě tuto iniciativu s prosbou za naši vlast a její obyvatele.
  • Od 16. do 22. dubna 2018 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání a příští neděli Světový den modliteb za duchovní povolání. Připojme se v rodinách nebo individuálně k tomuto proudu modliteb, aby ti, které Pán volá k životu s ním, uslyšeli jeho hlas.
  • Biskupství plzeňské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy kardinála Berana. Více informací na nástěnce a webu.
  • V prostoru tiskovin je umístěno tablo dětí, které se připravují na své první svaté přijímání. Doprovázejme je i jejich rodiny svojí modlitbou.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER; Ne 15. 4. 7:00MS; 9:30 – PL. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

REKONSTRUKCE OZVUČENÍ A OSVĚTLENÍ V KOSTELE SV. MARTINA A PROKOPA V LOBZÍCH

V minulých dnech byla administrativně dokončena rekonstrukce ozvučení, včetně kamerového systému na přenos obrazu z bohoslužby do farního sálu a osvětlení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích. Hlavní práce proběhly v době od 5. do 18. února 2018.

Liturgický prostor tak získal celkem 6 reproduktorů. Další dva jsou ve farní klubovně a farním sále. Do farní klubovny s novou televizí je přenášen obraz pomocí kamerového systému. Celkové přímé i nepřímé náklady činily 295.615,- Kč. Investice byla realizována účetně Salesiánskou provincií Praha. Finance zajišťovala naše farnost. Peněžní prostředky byly také poskytnuty formou dotace Úřadem Městského Obvodu Plzeň 4 ve výši 149.210,- Kč a Biskupstvím plzeňským ve výši 60.000,- Kč.

Zdroje:

 v korunách

sbírka a dary

   16.600

dotace

 209.210

dar na televizi

     5.000

prostředky farnosti

   64.805

Náklady:

 

celkové náklady

  285.315

další náklady (projektová dokumentace, úklidové prostředky, krycí plachty apod.)

   10.300

Osvětlení bylo realizováno během března a jen materiálové náklady činily 8.175,- Kč. Práce byla poskytnuta darem. Světlo v kostele je několikanásobně intenzivnější než v minulosti.

Velký dík patří všem dárcům a dobrodincům a také těm, kdo se zapojili do úklidu po stavebních pracích. Další poděkování patří panu Tomáši Kučerovi za zásadní pomoc při přípravě a realizaci ozvučení a Vojtěchu Šilhánkovi, který vytvořil a s dalšími brigádníky realizoval rekonstrukci osvětlení.

 

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis