Nabídka zájmových kroužků

3. neděle postní

3. března

Ohlášky na týden od 5.3. do 11.3.2018

 

11. 3.

Neděle

4. neděle postní

Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle.     

  • Sbírka minulou neděli na Haléř sv. Petra vynesla 8.160,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Dnes po bohoslužbách jste zváni na farní kávu (Jen při mši sv. v 10:00 – farní káva bude mimořádně v jídelně střediska).
  • V pondělí v 19.00 se v učebnách biskupství Plzeňského bude konat přednáška P. Marka Orko Váchy na téma knihy Nevyžádané rady mládeži. Jste zváni.
  • Po celou dobu postní se můžeme uskromnit, rozdělit se o to, co máme s těmi, kteří mají nouzi. V naší farnosti podporujeme klienty Střechy, k jejichž podpoře můžete použít charitní kasičku. Dále je možné podpořit bulharské misie a salesiánské dobrovolníky.
  • Středisko mládeže otevřelo přihlašování na letní tábory. Zvláště upozorňujeme na farní a ministrantský tábor. Do 15. 3. rezervujeme přednostně místa pro děti na farní tábor.
  • 24. března v rámci velikonočního tvoření se v SaSM budou plést pomlázky. Budeme vděčni, kdyby někdo přinesl větší množství proutků.
  • S blížícím se Svatým týdnem připomínáme, abyste si zajistili jívové ratolesti na Květnou neděli. Zajištěny budou především pro ministranty.
  • Na vývěsce a webu najdete pozvání na Národní pochod pro život a rodinu do Prahy v sobota 7. 4. 2018 s dalšími podrobnostmi.
  • Farní klubovna je již ozvučena. Rodiče s malinkými a hlučnými dětmi mohou místnost začít využívat. Zatím však nemáme televizor. Do poloviny března budeme čekat na vyjádření sponzora, zda nám jej poskytne darem.
  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 11. 3. 7:00PL;  9:30 – MS. U sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA

V sobotu 3. 3. 2018 při duchovní obnově farnosti nás P. Vít Dlapka, salesián z Českých Budějovic, seznámil s mimořádným křížem na prostranství v klášteře v Teplé. Tělo ukřižovaného je totiž umístěno na kamenném kříži z obou stran. K tomu uvedl:

„Poutníci, kteří chodívali na poutní místo často chodili odevzdat své těžkosti a kříže Kristu. Když odcházeli z kostela, opět viděli Krista na Kříži. Měli si uvědomit, že ON je nikdy neopouští, ale zůstává s nimi jako ten, kdo proměňuje a všechna břemena činí lehčími.“

Ať nás toto vědomí neopouští, abychom s odvahou nesli svůj kříž a následovali Ježíše.

 

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis