Nabídka zájmových kroužků

3. neděle adventní

17. prosince 2017

Ohlášky od 18.12. do 24.12.2017

21.12. Čtvrtek Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze

            a učitele církve

24.12.  Neděle 4. neděle adventní – Štědrý den

   Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle, kromě rorátů, které    

      začínají v kostele v sobotu v 7:45 a příští neděle - Štědrého dne.

 • Dnes po mši sv. v 10:00 bude stavění vánočních stromků a betléma.
 • V pondělí v kostele kromě obvyklé ranní mše sv. bude také mše sv. v 10:00 pro hosty z domovů důchodců. Slouží P. Jiří Barhoň.
 • Biblická hodina bude mimořádně v pondělí od 17:15 ve farní klubovně.
 • Prodej vstupenek na ples, který se koná v sobotu 27. ledna 2018, bude zahájen od pondělí 18. 12. od 8:00 ve středisku.
 • Ve středu jste zváni do kostela na Živý Betlém. Kratinké divadelní představení dětí z klubu Balón začíná od 16:30.
 • U sv. Jiří bude vánoční příprava - betlém, stromky, úklid v pátek 22. 12. odpoledne od 15:00.
 • V pátek bude příležitost ke sv. smíření před i po mši sv. Zpovídat budou kněží Martin, Pavel a Evžen.
 • Příští neděli bude k dispozici Betlémské světlo už po dopoledních bohoslužbách. Štědrý den začne v naší farnosti v Lobzích od 16:00 mší sv. pro děti a rodiny. V noci bude kostel otevřen již od 22:00 a ve 24:00 bude bohoslužba slova s doprovodem folkových vánočních písní. U sv. Jiří bude půlnoční mše sv. v 22:00.
 • V tištěných ohláškách si můžete přečíst o rorátech a o kolegiu jejich realizátorů. K dispozici máte rozpis vánočních bohoslužeb a Salesiánský magazín, děti Nezbedu a u tiskovin také možnosti podpory potřebným.
 • Na svátek sv. Štěpána jste zváni na koncert skupiny Quo vadis s básněmi Petra Kutka na podporu Tříkrálové sbírky do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
 • Připravujeme čtyřdenní pobyt ve Stráži u Tachova pro mladé od 14 let přes Silvestra. Přihlášky je třeba odevzdat do 20. 12. Více informací u Marka Sklenáře nebo Filipa Mareše.
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční 6. ledna. Prosíme ochotné koledníky, aby se přihlásili panu Dušanu Váňovi. (Při mši sv. v 10:00 o sbírce promluví Dušan Váňa).
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 24. 12. 7:00MS;  9:30PLU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

RORÁTY

Označení „roráty“ pochází ze vstupního zpěvu adventní votivní mše svaté k Panně Marii. Začíná se slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, a to zvláště v prostředí utrakvistickém. Dosáhla svého vrcholu v 16. století. Rorátní zpěv provozovala zvláště literátská bratrstva, která byla zrušena za josefínských reforem.

První adventní neděli roku 2006 byla při kůru katedrály sv. Bartoloměje obnovena činnost plzeňského Literátského bratrstva. Tato bratrstva existovala v Čechách od 15. století a jejím základním posláním bylo doprovázet hudbou a zpěvem mše svaté. Hlavní náplní obnoveného bratrstva v Plzni je provozování rorátů – tedy ranních adventních mší. Od roku 2006 tedy doprovázíme nedělní bohoslužby v katedrále, v roce 2010 na popud P. Vojtěcha Sivka pak část bratrstva založila tradici sobotních rorátů v kostele sv. Martina a Prokopa (začátky vždy v 7:45). V dalším roce jsme poprvé zazpívali roráty na Štědrý den v kostele sv. Jiří. Tradice štědrodenních rorátů u sv. Jiří bude letos poprvé přerušena, protože 24.12. je neděle a roráty budou v katedrále. Za dobu provozování rorátů v naší farnosti se ustálil počet členů sboru, choralistů i muzikantů. Chorály zpívají 2 – 3 choralisté, sbor tvoří obvykle 10 – 15 zpěváků a muzika je v obsazení varhany, 2 – 3 flétny, housle, 2 klarinety. Zpíváme podle původních nápěvů a textů z Unhošťského rorátníku z počátku 17. století.

Nejbližší akce střediska

23. až 27. července

Příměstský tábor klubu Balón

27. až 31. července

Tábor Horovedoucí

30. července až 5. srpna

Tábor Klasik

Nejbližší akce farnosti

22. až 28. července

Farní tábor

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis