Nabídka letních táborů

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí
1. října 2017

Ohlášky na týden od 2.10. do 8.10.2017

2. 10.    Pondělí Památka svatých andělů strážných

4. 10.    Středa  Památka sv. Františka z Assisi

7. 10.    Sobota Památka Panny Marie Růžencové

8. 10.     Neděle 27. neděle v mezidobí

    V kostele sv. Martina a Prokopa výročí

    posvěcení kostela

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Dnes jste zváni po bohoslužbách na farní kávu a na farní diskusi. Téma k diskusi je Liturgie a naše prožívání.
 • Pátek je první v měsíci. Po mši sv. bude adorace, při které budeme prosit o moudrost v souvislosti s nadcházejícími volbami, jak nás k tomu vybízí naši biskupové. Po adoraci bude katecheze na o Liturgii mše sv..
 • Tradiční kalendář salesiánské rodiny je k dispozici mezi tiskovinami za 30,- Kč.
 • Dvouletá příprava k biřmování pro mládež od 15 let začne v neděli 5. 11. v 18.30. Zapisujte se co nejdříve na přihlašovací arch v sakristii. Více informací u Marka Sklenáře a Filipa Mareše. Pokud před zahájením přípravy chcete vědět, k čemu svátost biřmování je, co příprava bude obnášet, případně se zeptat na další otázky, zveme vás na krátké setkání po mši sv. v 10.00.
 • Pokud někdo z dospělých ještě tuto svátost nepřijal, nabízíme možnost přípravy také jim. Více informací u P. Evžena R.
 • Od tohoto týdne začíná výuka náboženství - kroužek Základy křesťanství - podle dříve oznámených termínů, kromě P. Marka Sklenáře. Rodičům připomínáme, že děti je nutné přihlásit.

  Na kroužek je nutné děti přihlásit. Rodiče májí stále ještě možnost přihlásit děti do výuky.

  Výuka začíná v prvním říjnovém týdnu vyjma kroužku Základy křesťanství III., která začne až v druhém říjnovém týdnu ve středu 11. října.

 • Mezi tiskovinami je celoroční pastorační kalendář naší farnosti. Vezměte si jej, prosím, abyste si rezervovali termíny v něm uvedené.
 • Přehled zpovídání:

St17:30 – PL;  17:30 – ER;   Ne   8. 10.  7:00PL  9:30MP.  

U sv. Jiří: na požádání ER.   

V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

20. června

Akademie v klubu Balón

21. června

Zakončení školního roku s externisty

Nejbližší akce farnosti

24. června

Svatoprokopská pouť