Nabídka zájmových kroužků

25. neděle v mezidobí

24. září 2017

Ohlášky na týden od 25.9. do 1.10.2017

27.9.     Středa  Památka sv. Vincence z Pauly, kněze

28.9.     Čtvrtek Slavnost sv. Václava, hlavního

              patrona českého národa

29.9.     Sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela,

              archandělů

1.10.     Neděle 26. neděle v mezidobí

               Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Ve čtvrtek a v pátek se uskuteční setkání salesiánské rodiny s jejím hlavním představeným P. Ángelem Artime v Brně a ve Fryštáku. Večerní páteční bohoslužba v Lobzích bude zajištěna knězem od dominikánů.
 • Blahořečení salesiána Tita Zemana můžete v sobotu 30. září sledovat v přímém přenosu na televizi NOE. Na stolečku je pro vás k dispozici leták k seznámení se s tímto mučedníkem dvacátého století.
 • Příští neděle je první v měsíci. Farní káva a farní diskuse bude po bohoslužbách. Téma k diskusi Liturgie a naše prožívání najdete rozepsáno na druhé straně tištěných ohlášek.
 • Tradiční kalendář salesiánské rodiny je k dispozici mezi tiskovinami za      30,- Kč.
 • Připomínáme nabídku časopisů Nezbeda a Salesiánský Magazín.
 • Dvouletá příprava k biřmování pro mládež od 15 let začne v neděli 5. 11. v 18.30. Zapisujte se co nejdříve na přihlašovací arch v sakristii. Více informací u Marka Sklenáře a Filipa Mareše. Pokud před zahájením přípravy chcete vědět, k čemu svátost biřmování je, co příprava bude obnášet, případně se zeptat na další otázky, zveme vás na krátké setkání buď v neděli 1. 10. nebo v neděli 8. 10., vždy po mši sv. v 10.00. Setkání je určeno pro ty, kterých příprava může týkat, příp. pro jejich rodiče.
 • Pokud někdo z dospělých ještě tuto svátost nepřijal, nabízíme možnost přípravy také dospělým. Více informací u Evžena R.
 • Připomínáme nabídku DVD s biblickými příběhy, které jsou určeny primárně dětem a katechezi.
 • Pro letošní školní rok je připraven kroužek Základy křesťanství. Na stolečku mezi tištěnými ohláškami najdete všechny informace a přihlášku. Vyučovat se začne od října.
 • Mezi tiskovinami je celoroční pastorační kalendář naší farnosti. Vezměte si jej, prosím, abyste si rezervovali termíny v něm uvedené.
 • Přehled zpovídání:

St17:30 – PL;  17:30 – ER;   Ne   9.7.  7:00MS;  9:30MS.  

U sv. Jiří: na požádání PL.   

V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis