Nabídka zájmových kroužků

23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí
9. září

Ohlášky  na týden od 10. do 16.9.2018

 1. 9. Čtvrtek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 2. 9. Pátek Svátek Povýšení sv. Kříže
 3. 9. Sobota Památka Panny Marie Bolestné
 4. 9. Neděle 24. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Důležité setkání rodičů a katechetů ohledně výuky náboženství se uskuteční dnes po mši sv. v 10:00 v jídelně SaSM.
 • Ode dneška probíhají opět slovíčka pro děti při mši sv. v 10 hod. a pokračuje provoz farní knihovny.
 • V tištěných ohláškách si můžete přečíst podnět k památce Panny Marie Bolestné.
 • K rozebrání jsou Farní Věstník a Diecézní Zpravodaj.
 • V sobotu se koná farní a diecézní pouť do Teplé. Kdo by chtěl, může využít k odvozu autobus. K tomu je třeba se přihlásit ve farnosti u katedrály sv. Bartoloměje na Františkánské ulici.Prosím, abyste se zúčastnili a vzali celý den jako příležitost k malé duchovní obnově. Pro své zájmy určitě děláme mnoho dobrého. Pouť můžeme prožít jako vklad pro svůj duchovní život a jako povzbuzení pro ty, s nimiž se tam setkáme. Kdo z naší farnosti by potřeboval individuální odvoz, ať kontaktuje P. Evžena Rakovského.  Mladým lidem začíná program už v pátek večer. Kdo by se chtěl zúčastnit, kontaktujte P. Marka Sklenáře.
 • Jste zváni na ekumenickou bohoslužbu, která se koná v neděli 16. 9. 2018 od 16:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Bohoslužbě bude předsedat plzeňský biskup Tomáš Holub.

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 16. 9. 7:00PER;  9:30PLU sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis