Nabídka zájmových kroužků

23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí
10. září 2017

Ohlášky na týden od 11.9. do 17.9.2017

13.9.     Středa  Památka sv. Jana Zlatoústého,

              biskupa a učitele církve

14.9.     Čtvrtek Svátek Povýšení sv. Kříže

15.9.     Pátek    Památka Panny Marie Bolestné

16.9.     Sobota Památka sv. Ludmily, mučednice

17.9.     Neděle 24. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Diecézní pouť do Teplé v sobotu 16. září: biskup Tomáš posílá své pozvání, viz samostatný list.
 • Ministranti, kteří se chtějí zúčastnit společné akce, se musí přihlásit. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději dnes.
 • Jako každoročně je třeba odevzdat přihlášku do skupinky ministrantů. Stávajícím ministrantům bude předána osobně nebo mailem. Vzadu v kostele či na recepci střediska jsou k dispozici přihlášky pro nové zájemce, kteří jsou srdečně vítáni.
 • Poslední rozloučení se + panem Bohumilem Chaloupkem bude v pondělí ve 13 hod. v lobezském kostele. Po mši sv. budou jeho tělesné pozůstatky převezeny k uložení na hřbitov u sv. Jiří.
 • Ve čtvrtek v 18 hod. jsou zváni ti, kdo ve farnosti konají dobrovolnou službu spolu s externisty střediska na požehnání školního roku.
 • Na nástěnce nebo webu najdete:

-        program pouti v Teplé

-        pozvání na ekumenickou bohoslužbu do katedrály příští neděli

-        pozvání seniorů na diecézní setkání 30. září v katedrále

 • Připomínáme možnost účasti na setkání mládeže 28.září v Brně -Žabovřeskách, kterého se účastní i hlavní představený salesiánů Ángel Artime. Na akci je potřeba se individuálně přihlásit přes www.sdb.cz do dnešního večera. V rámci tohoto setkání složí při mši sv. v 16.00 své věčné sliby Jenda Fojtů. Na tuto bohoslužbu jsou zvány i ostatní věkové skupiny.
 • Dvouletá příprava k biřmování pro mládež od 15 let začne od listopadu. Zapisujte se co nejdříve na přihlašovací arch v sakristii. Více informací u Marka Sklenáře a Filipa Mareše.
 • Středisko mládeže nabízí možnost přivýdělku za úklid prostor Vzducholodi. Více informací přímo ve Vzducholodi nebo u ředitele střediska.
 • Kroužek Základy křesťanství je v nabídce Salesiánského střediska mládeže. Přihlášky k výuce náboženství podávejte co nejdříve. Výuka začíná od října.
 • Od této neděle nabízíme možnost využití prostor střediska mezi 11. a 12. hod. Děti a mladí si mohou zahrát kalčo nebo pingpong, rodiče si tam přitom mohou mezi sebou pohovořit.

 

Nejbližší akce střediska

27. ledna

Salesiánský ples

1. až 3. února

Pololetní víkendovka s Balónem

1. až 4. února

Pololetní prázdniny na sněhu

Nejbližší akce farnosti

28. ledna

Slavnostní mše svatá

4. února

Farní káva