Nabídka letních táborů

23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí
10. září 2017

Ohlášky na týden od 11.9. do 17.9.2017

13.9.     Středa  Památka sv. Jana Zlatoústého,

              biskupa a učitele církve

14.9.     Čtvrtek Svátek Povýšení sv. Kříže

15.9.     Pátek    Památka Panny Marie Bolestné

16.9.     Sobota Památka sv. Ludmily, mučednice

17.9.     Neděle 24. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Diecézní pouť do Teplé v sobotu 16. září: biskup Tomáš posílá své pozvání, viz samostatný list.
 • Ministranti, kteří se chtějí zúčastnit společné akce, se musí přihlásit. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději dnes.
 • Jako každoročně je třeba odevzdat přihlášku do skupinky ministrantů. Stávajícím ministrantům bude předána osobně nebo mailem. Vzadu v kostele či na recepci střediska jsou k dispozici přihlášky pro nové zájemce, kteří jsou srdečně vítáni.
 • Poslední rozloučení se + panem Bohumilem Chaloupkem bude v pondělí ve 13 hod. v lobezském kostele. Po mši sv. budou jeho tělesné pozůstatky převezeny k uložení na hřbitov u sv. Jiří.
 • Ve čtvrtek v 18 hod. jsou zváni ti, kdo ve farnosti konají dobrovolnou službu spolu s externisty střediska na požehnání školního roku.
 • Na nástěnce nebo webu najdete:

-        program pouti v Teplé

-        pozvání na ekumenickou bohoslužbu do katedrály příští neděli

-        pozvání seniorů na diecézní setkání 30. září v katedrále

 • Připomínáme možnost účasti na setkání mládeže 28.září v Brně -Žabovřeskách, kterého se účastní i hlavní představený salesiánů Ángel Artime. Na akci je potřeba se individuálně přihlásit přes www.sdb.cz do dnešního večera. V rámci tohoto setkání složí při mši sv. v 16.00 své věčné sliby Jenda Fojtů. Na tuto bohoslužbu jsou zvány i ostatní věkové skupiny.
 • Dvouletá příprava k biřmování pro mládež od 15 let začne od listopadu. Zapisujte se co nejdříve na přihlašovací arch v sakristii. Více informací u Marka Sklenáře a Filipa Mareše.
 • Středisko mládeže nabízí možnost přivýdělku za úklid prostor Vzducholodi. Více informací přímo ve Vzducholodi nebo u ředitele střediska.
 • Kroužek Základy křesťanství je v nabídce Salesiánského střediska mládeže. Přihlášky k výuce náboženství podávejte co nejdříve. Výuka začíná od října.
 • Od této neděle nabízíme možnost využití prostor střediska mezi 11. a 12. hod. Děti a mladí si mohou zahrát kalčo nebo pingpong, rodiče si tam přitom mohou mezi sebou pohovořit.

 

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček