Nabídka letních táborů

22. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí
3. září 2017

Ohlášky na týden od 4.9. do 10.9.2017

7.9.       Čtvrtek Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

8.9.       Pátek    Svátek narození Panny Marie

10.9.     Neděle   23. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Dnes se uskuteční důležité setkání rodičů a katechetů. Jde o domluvu dne a času výuky náboženství. Společné hodiny náboženství jsou vždy jen podpůrným prvkem pro výchovu k víře v rodinách. Výuka je tedy nabídka pomoci rodičům. Sejdeme se ve farním sále bezprostředně po mši sv. v 10 hod.
 • Dnes po bohoslužbách jste zváni na farní kávu.
 • Jako každoročně je třeba odevzdat přihlášku do skupinky ministrantů. Stávajícím ministrantům bude předána osobně či mailem. Vzadu v kostele či na recepci střediska jsou k dispozici přihlášky pro nové zájemce, kteří jsou srdečně vítáni.
 • Diecézní pouť do Teplé v sobotu 16. září:
 • Program pouti je vyvěšen na nástěnce, zkrácená forma je i na vytištěním lístku s ohláškami. Pro mládež je připraven program již od pátečního večera. Pokud chcete jet autobusem, můžete se obrátit na farnost u sv. Bartoloměje, která ho vypravuje.
 • Zveme mladé lidi, aby se s námi zapojili do přípravy programu pro děti, kterou koordinuje Filip Mareš.
 • Ministranti se účastní programu od pátku večera. Odjezd vlakem v pátek odpoledne a návrat v sobotu v 18 hodin. Podrobnosti jsou na přihlášce, kterou je třeba odevzdat do příští neděle včetně, spolu s přihláškou do ministrantů.
 • Senioři jsou zváni na diecézní setkání 26. září do katedrály. Více na nástěnce nebo webu.
 • 28. září uplyne 90 let od příchodu prvních salesiánů do České republiky. V tento den se uskuteční setkání mládeže (14-30 let) v Brně -Žabovřeskách, kterého se účastní i hlavní představený salesiánů Ángel Artime. Na akci je potřeba se individuálně přihlásit přes www.sdb.cz do 8. září. Počítáme se společnou dopravou. Více informací u Filipa Mareše.  V rámci tohoto setkání složí při mši sv. v 16.00 své věčné sliby Jenda Fojtů. Na tuto bohoslužbu jsou zvány i ostatní věkové skupiny.
 • Dvouletá příprava k biřmování pro mládež od 15 let začne od listopadu. Zapisujte se co nejdříve (nejpozději do poloviny října) na přihlašovací arch v sakristii. Více informací u Marka Sklenáře a Filipa Mareše.

   

 • Přehled zpovídání

  St17:30 – PL;  17:30 – ER;   Ne   10.9.  7:00 – ER;  9:30 – ER.  

  U sv. Jiří: na požádání PLe.   

  V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

   

 • Diecézní pouť Teplá - sobota 16. září

  9.45       zahájení u kříže

  10.00    katecheze P. Bogdan Stepień OSPPE

  program pro děti

  program pro +náctileté (11+)

  program pro mládež DCM

  11.00    slavení eucharistie hl. celebrant Mons. Tomáš                      Holub

  12.15  polední přestávka, občerstvení

  12.45  koncert dětského orchestru Tremolo

  13.00  možnost prohlídky klášterní knihovny

             (zdarma do 14.00)

  13.30  pokračování programu pro děti, +náctileté a mládež            (do 15.15)

  14.00  přednáška o bl. Hroznatovi P. Jindřich Zdík

             Charouz, OPraem.

             křížová cesta (sraz u kostela)

             divadlo „Blahoslavený Hroznata“ Plamínky Klatovy

             pro manžele: „Být Božím nástrojem“ Josef a Manka

             Kutilovi

             adorace v klášterní kapli

  15.30  zakončení pouti v kostele

 •  

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček