Nabídka zájmových kroužků

21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí
27. srpna

Ohláškiy na týden od 27.8. do 2.9.2018

27. 8. Pondělí Památka sv. Moniky

28. 8. Úterý    Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. 8. Středa   Památka Umučení sv. Jana Křtitele

2. 9.   Neděle  22. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • Příští týden má službu ve farnosti P. Evžen Rakovský.
  • V sobotu ve 13 hod. v kostele sv. Jiří budou oddáni snoubenci Simona Šafandová a Ivo Sedláček.
  • V sobotu je světový den modliteb za péči o stvoření. Připojme se v prosbě za odpovědný přístup všech lidí k naší planetě.
  • Příští neděli je farní káva. Jste zváni.
  • Salesiánské středisko mládeže nabízí zaměstnání pro pedagoga volného času. Více informací najdete na webových stránkách střediska.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – ER; 17:30 – ER;  Ne 2. 9. 7:00ER;  9:30ERU sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis