Nabídka zájmových kroužků

21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí
27. srpna

Ohlášky na týden od 28.8. do 3.9.2017

28.8.     Pondělí Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29.8.     Úterý    Památka Umučení sv. Jana Křtitele

3.9.       Neděle 22. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • Sbírka minulou neděli na bohoslovce činila 4.150,- Kč. Díky za vaše dary.
  • Prosíme o modlitbu za prázdninové akce střediska a farnosti, zvl. za tábor Kou key, který bude v tomto týdnu.
  • Příští týden má službu ve farnosti P. Evžen Rakovský.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Po mši sv. bude adorace.
  • V sobotu budou v kostele v Lobzích v 13 hod oddáni snoubenci ing. Jana Ondřejková a ing. Marek Hrúz.
  • Centrum pro rodinu zve na pěší pouť do Teplé tuto sobotu 2.9. Více na nástěnce.
  • Příští neděli se uskuteční důležité setkání rodičů a katechetů. Sejdeme se ve farním sále po mši sv. v 10 hod.. Jde o důležitou domluvu dne a času výuky náboženství. Náboženská výchova je prvotně svěřena rodičům. Společné hodiny náboženství jsou vždy jen podpůrným prvkem a my bychom rádi poskytli co nejlepší podporou.
  • Příští neděli bude farní káva. Všichni jste zváni.
  • V sobotu 16. září vás zveme na diecézní pouť do Teplé. Program je na nástěnce. Pokud tam, chcete jet autobusem, můžete se obrátit na farnost u sv. Bartoloměje, která ho vypravuje.
  • U tiskovin zůstávají prázdninová čísla Katolického týdeníku, mj. se zajímavým článkem od P. Michala Kaplánka. Můžete si je rozebrat.

Nejbližší akce střediska

24. až 25. listopadu

Víkendovka s Balónem

25. listopadu

Výlet ASU - Střecha

2. prosince

Adventní tvoření

Nejbližší akce farnosti

19. listopadu

Příprava k biřmování

3. prosince

Farní káva