Nabídka zájmových kroužků

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí
3. srpna

Ohlášky na týden od 6.8. do 12.8.2018

6. 8.  Pondělí  Svátek Proměnění Páně

8. 8.  Středa    Památka sv. Dominika, kněze

9. 8.  Čtvrtek  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,

         panny a mučednice, patronky Evropy

10. 8. Pátek    Památka sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11. 8. Sobota  Památka sv. Kláry, panny

12. 8. Neděle   19. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • Příští týden má službu ve farnosti P. Pavel Lepařík.
  • Rozeberte si i dřívější vydání Katolického týdeníku. Najdete v něm velmi zajímavé články a podněty pro duchovní život.
  • V tomto týdnu se koná Lezecký tábor a příměstský tábor kroužků: Příměstský tábor Cesta do středu Země. Prosíme o modlitbu za děti a jejich vedoucí.
  • Příští neděli bude po mši sv. v 10:00 beseda se salesiánem Jaroslavem Vracovským, misionářem v Mongolsku. Jaroslav je rodák z Plzně a beseda s ním je nabídkou k nahlédnutí do života mladých lidí a církve v Mongolsku.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – PL;  Ne 12. 8. 7:00MS;  9:30*MPU sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

* může se stát, že v neděli kněz, který slouží mši sv. u sv. Jiří, má bohoslužbu i v 10 hod. Nestihne tedy zpovídat před mší sv., ale bude k dispozici po ní.

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis