Nabídka zájmových kroužků

17. neděle v mezidobí

17. neděle v mezidobí
29. července

Ohlášky od 30.7. do 5.8.2017

  1. 7. Úterý Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
  2. 1 .8. Středa  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
  3. 8. Sobota Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  4. 8. Neděle 18. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • Příští týden má službu ve farnosti P. Evžen Rakovský.
  • Prožít Večer Pro klášter Chotěšov jste zváni v sobotu 4. srpna. Více informací na nástěnce.
  • V tomto týdnu se uskuteční tábor Klasik. Prosíme o modlitbu za děti a jejich vedoucí.
  • Mnozí znáte salesiána Jaroslava Vracovského, misionáře v Mongolsku, který pochází z Plzně. 12. srpna bude hostem při nedělní mši sv. v 10:00 v Lobzích. Po této mši sv. s ním bude v kostele beseda.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – ER; 17:30 – ER;  Ne 5.8. 7:00MP;  9:30*PLU sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

* může se stát, že v neděli kněz, který slouží mši sv. u sv. Jiří, má bohoslužbu i v 10 hod. Nestihne tedy zpovídat před mší sv., ale bude k dispozici po ní.

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis