Nabídka zájmových kroužků

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí
22. července

Ohlášky od 23.7. do 29.7.2018

 1. 7. Pondělí Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
 2. 25 .7. Středa   Svátek sv. Jakuba, apoštola
 3. 7. Čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
 4. 7. Neděle 17. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

 • Příští týden má službu ve farnosti P. Pavel Lepařík.
 • Salesiánské středisko mládeže vypsalo výběrová řízení na vedoucí klubu Vzducholoď a zástupce ředitele pro provoz. Zájemci se mohou informovat na nástěnce a webových stránkách.
 • Na stolku se zpěvníky jsou nové archy k podepsání Petice na podporu manželství, protože bylo více zájemců než byla kapacita listiny.
 • Na nástěnce najdete pozvání:
 • k slavnostní mši sv. do hospice sv. Lazara 26. července
 • prožít Večer pro klášter Chotěšov 4. srpna.
 • V tomto týdnu se uskuteční tábory: Příměstský klubu Balón, Horovedoucí a farní tábor. Prosíme o modlitbu za děti a jejich vedoucí.

 

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – PL;  Ne 29.7. 7:00PL;  9:30*MS        U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

* může se stát, že v neděli kněz, který slouží mši sv. u sv. Jiří, má bohoslužbu i v 10 hod. Nestihne tedy zpovídat před mší sv., ale bude k dispozici po ní.

 

 

 

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis