Nabídka zájmových kroužků

13. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí
1. července

Ohlášky na týden od 2.7. do 8.7.2018

3.7. úterý    Svátek sv. Tomáše, apoštola

4.7. středa  Památka sv. Prokopa, opata

5.7. čtvrtek Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

6.7. pátek   Sv. Marie Goretti, panny a mučednice

8.7. neděle 14. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • V dnešních tištěných ohláškách najdete přehled prázdninových služeb kněží v naší farnosti.
  • Mezi tiskovinami jsou k rozebrání Farní Věstník a Diecézní zpravodaj.
  • Od této neděle budou nedělní bohoslužby v prázdninovém režimu, nebudou slovíčka pro děti a nebudou služby lektorů, čtení bude potřeba rozdávat před každou desátou. Prosíme o vaše aktivní zapojení se.
  • Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek přijďte na mši sv. třeba ráno v 8:00 do našeho nebo i do jiného kostela projevit vděčnost za tyto dva misionáře. Z jejich díla naše církev dodnes žije. Asi se nedostaneme na Velehrad, tak alespoň v domácím prostředí oslavme společně s celou církví tento vzácný den.
  • V tomto týdnu začal tábor pro ministranty. Doprovázejme je modlitbou.
  • Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a uskutečnění letošní svatoprokopské pouti. Moc děkujeme za vaše nasazení a obětavost. Ať vám za vše doplatí dobrý Pán.
  • Přejeme vám o prázdninách a dovolených požehnané dny odpočinku a nabrání nových sil.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – ER; 17:30 – ER;  Ne 8.7. 7:00ER;  9:30ERU sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Týdenní služba ve farnosti

 1. 7. – 2. 9. 2018

Od 01.07.2018

RAKOVSKÝ

Od 08.07.2018

POLÁČEK

Od 15.07.2018

RAKOVSKÝ

Od 22.07.2018

LEPAŘÍK

Od 29.07.2018

RAKOVSKÝ

Od 05.08.2018

LEPAŘÍK

Od 12.08.2018

KAPLÁNEK

Od 19.08.2018

SKLENÁŘ

Od 26.08.2018

RAKOVSKÝ

 

Důležité termíny po prázdninách:

  1. 9. 2018

Připomínáme důležité setkání rodičů dětí, které chtějí navštěvovat výuku náboženství v kroužku Základy křesťanství. Domluva termínů a skupin na nadcházející školní rok bude 9. 9. 2018 po mši sv. v 10 hod. v Lobzích.

 

  1. 9. 2018

Zveme vás na diecézní pouť do Teplé, která bude letos 15. září. Prosíme, rezervujte si čas a společně pojďme prožít putování nebo setkání na tomto poutním místě.

 

 

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis