Nabídka zájmových kroužků

11. neděle v mezidobí

20. června

Ohlášky na týden od 18. do 24.6.2018

19. 6.    Úterý    Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

21. 6.    Čtvrtek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22. 6.    Pátek    Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků

23. 6.    Sobota Památka sv. Josefa Cafassa, salesiána, kněze

24. 6.    Neděle Slavnost narození sv. Jana Křtitele

              V kostele sv. Martina a Prokopa poutní slavnost

               Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • Mezi tiskovinami je k dispozici Salesiánský magazín.
  • Ve čtvrtek bude od 17:15 poslední biblická hodina v tomto školním roce.
  • Příští neděli se koná Svatoprokopská pouť. Hostem bude jáhen Jindřich Fencl. Kazatelem při poutní mši sv. v 10:00 bude Jan Fojtů. Po obědě je od 12:30 připravena beseda o vztazích, mj. o víře v rodině s jáhnem Jindřichem Fenclem a na téma „Radost z lásky – i u nás doma“. Po besedě od 13:30 bude volejbalový turnaj, na který je třeba se přihlásit co nejdříve Vašku Šaškovi. Děti mohou počítat s programem pro ně, zvláště po obědě, aby rodiče mohli být účastni besedy s jáhnem Jindřichem Fenclem. Prosíme o donesení nějaké sladkosti ke kávě. Více informací najdete na plakátcích, webu a tištěných ohláškách.
  • Při pouti bude možnost zakoupení křesťanské literatury v chodbě u sakristie. Zástupce Křesťanského společenství bude k dispozici po mši sv. v 10 hod.
  • V dnešních ohláškách najdete na druhé straně podněty k výchově ve víře po děti od 4. do 9 třídy. Jde nám o to, aby děti měly zajištěnu náboženskou výchovu. První odpovědnost je na straně rodičů, dále na nás salesiánech a pak na celém společenství naší místní církve. Vzájemnou modlitbou a aktivitami připravme dětem dobré prostředí pro jejich růst víry.

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 24. 6. 7:00MP;  9:30ERU sv. Jiří: na požádání PL. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis