Nabídka zájmových kroužků

10. neděle v mezidobí

10. června

Ohlášk na týden od 11. 6. do 17. 6. 2018

11. 6. Pondělí  Památka sv. Barnabáše, apoštola

13. 6. Středa    Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele c.

15. 6. Pátek     Připomínka sv. Víta, mučedníka

17. 6. Neděle  11. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • Sbírka na Salesiánskou provincii vynesla 7.460,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Dnes jste zváni na koncert plzeňské skupiny středověké hudby ELTHIN do kostela sv. Jiří od 18 hod.
  • Blíží se Svatoprokopská pouť. Hostem bude jáhen Jindřich Fencl. Kazatelem při poutní mši sv. v 10:00 bude Jan Fojtů. Po obědě je od 12:30 připravena beseda o vztazích, mj. o víře v rodině s jáhnem Jindřichem Fenclem a na téma „Radost z lásky – i u nás doma“. Po besedě od 13:30 bude volejbalový turnaj, na který je třeba se přihlásit co nejdříve Vašku Šaškovi. Děti mohou počítat s programem pro ně, zvláště po obědě, aby rodiče mohli být účastni besedy s jáhnem Jindřichem Fenclem. Prosíme o donesení nějaké sladkosti ke kávě. Více informací najdete na plakátcích, webu a tištěných ohláškách.
  • Při pouti bude možnost zakoupení křesťanské literatury v chodbě s knihovnou. Zástupci Křesťanského společenství budou nabízet k prodeji knihy po poutní mši sv.
  • Ve čtvrtek jste zváni na benefiční koncert Gymnázia Luďka Pika, který se uskuteční v kostele v Lobzích od 17:00.
  • V pátek jste zváni na Zpívanou tradičně do farního sálu od 19 hod.
  • V sobotu bude vysvěcen salesián Jan Fojtů na jáhna v Turíně. Prosíme o modlitbu za něj.
  • K rozebrání mezi tiskovinami jsou Farní věstník a Diecézní zpravodaj. Pro děti pak časopis Nezbeda

 

  • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – PL;  Ne 17. 6. 7:00PL;  9:30 – na požádání až po mši sv. MPU sv. Jiří: na požádání MP. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis