Nabídka letních táborů

1. neděle adventní

1. neděle adventní
3. prosince 2017

Ohlášky na týden od 4. do 10.12.2017

6.12.   Středa Sv. Mikuláše, biskupa

7.12.   Čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa

           a učitele církve

8.12.   Pátek  Slavnost Panny Marie, počaté

           bez poskvrny prvotního hříchu

10.12. Neděle 2. neděle adventní

 

Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle, kromě rorátů v sobotu v 7:45

 • Dnes jste zváni po bohoslužbách na kávu a farní diskusi. Téma je Liturgie a její prožívání.
 • Mezi tiskovinami jsou k dispozici Farní Věstník s pořadem vánočních bohoslužeb, Diecézní zpravodaj a Denní tichá chvíle – na každý den roku.
 • Zemřelá Maruška Helmová bude mít pohřeb 8. 12. v Nezamyslicích od 13:00. V kostele v Lobzích za ni bude zádušní mše sv. 15. 12., při páteční večerní mši sv.
 • Zveme vás na adventní duchovní obnovu sobotu 9. 12. kterou povede biskup Karel Herbst. Rorátní mši sv. v 7:45 už bude sloužit otec biskup Karel. Dopolední přednášky v 9:00 a v 10:30, prostor pro ticho a sv. smíření budou zakončeny polední modlitbou.
 • Děkujeme za skleničky, které jste nám přinášeli. Dalších už není třeba.
 • Zveme vás na tradiční setkání přátel a dobrodinců salesiánského díla v Plzni, které se uskuteční v úterý 12. prosince 2017 v 17:30 v kostele sv. Martina a Prokopa a potom v budově střediska. Na programu bude diskuze na téma 500 let od reformace, 600 let od upálení Husa, informace o aktivitách střediska a farnosti, kvíz a „Zlaté ručičky“. Hostem bude tentokrát známý historik Doc. Jaroslav Šebek.
 • V neděli 17. 12. chystáme setkání rodin a tradiční přípravu kostela po mši sv. v 10:00 na Vánoce. Abychom věděli pro kolik zajistit obědů, prosíme, abyste se přihlásili na arch, který je v sakristii.
 • Pro děti od 10 do 15 let připravujeme cyklus zážitkových přespávaček. Přihlášky na první z nich jsou k dispozici v sakristii a přihlásit se je nutné do příští neděle.
 • Kdo vážně uvažují o účasti na jáhenském svěcení Jendy Fojtů v Turíně, spojeného s poutí po místech působení Dona Boska, dejte o tom vědět do 10. prosince 2017 Marku Sklenářovi. Letáčky jsou k dispozici u tištěných ohlášek. V tištěných ohláškách se také dozvíte o připravované rekonstrukci ozvučení v kostele v Lobzích.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 3. 12.  7:00PL;  9:30MPU sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

   

   Rekonstrukce ozvučení kostela v Lobzích

  V novém roce nás čekají v kostele v Lobzích drobné udržovací práce. Jedna se ovšem vymyká. Jedná se o generální rekonstrukci ozvučení. Podnětem byly již připomínky mnohých z vás, že na kůru a pod kůrem není dobře slyšet, zvláště když se sejde větší množství účastníků bohoslužby a hlučnějších dětí. V souvislosti s rekonstrukcí vzešla potřeba na ozvučení prostor farního sálu a klubovny. Rovněž dosluhující stávající vybavení zesilovací techniky volalo po výměně. Nechali jsme proto zpracovat projekční návrh na řešení této situace a zároveň podali projekt na příslušný městský obvod. Díky obětavosti a vstřícnosti naším spolupracovníkům se podařilo získat dotaci od Městského obvodu Plzeň 4 ve výši 149 tis. Kč. Celkové náklady na rekonstrukci ozvučení dosáhnou ke 220 tis. Kč. V rozpočtu pro letošní rok byl tento záměr schválen ekonomickou i pastorační radou farnosti.

  V této souvislosti bude přenášena do farní klubovny mše sv. nejen zvukem, ale i obrazem. Pomocí webové kamery a televizoru tak budou mít možnost maminky s malinkými dětmi sledovat dění v kostele. Kamerový systém je řešen projekčně odděleně a finance na jeho pořízení dosáhnou cca 62 tis. Kč. Toto řešení vychází z podnětů setkání rodin v závěru minulého roku, které se vyjádřili, že by uvítali možnost mít při bohoslužbě místo, kam se uchýlit v případě, že dítě se nedaří utišit.

  Prakticky rekonstrukce znamená zásah do zdiva, protažení nových kabelů, montáž nových reproduktorů a obměnu zesilovací techniky. V letošním roce již byl zakoupen mixážní pult. Dále budou osazeny nové digitální zesilovače. V kostele bude celkem 8 reproduktorů. Bude pořízen i nový bezdrátový mikrofon.

  S tím souvisí i méně příjemná skutečnost, že v kostele i v jeho zázemí budou několik dní řemeslníci do zdí vkládat trubky a kabely. Realizace bude s největší pravděpodobností v druhé polovině ledna a zasáhne i do únorových dní.

       O konkrétních pracích a termínech budeme ještě aktuálně informovat.

  Děkuji všem, kdo se angažují v tomto procesu za dosavadní práci a nasazení a prosím všechny o modlitbu, aby se připravované dílo zdařilo.

                                                                                             P. Evžen Rakovský

Nejbližší akce střediska

25. až 27. května

Víkend pro pěstouny

Nejbližší akce farnosti

25. května

Noc kostelů

27. května

Pouť na Vršíček