Nabídka zájmových kroužků

1. neděle adventní

3. prosince 2017

Ohlášky na týden od 4. do 10.12.2017

6.12.   Středa Sv. Mikuláše, biskupa

7.12.   Čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa

           a učitele církve

8.12.   Pátek  Slavnost Panny Marie, počaté

           bez poskvrny prvotního hříchu

10.12. Neděle 2. neděle adventní

 

Bohoslužby v příštím týdnu budou jako obvykle, kromě rorátů v sobotu v 7:45

 • Dnes jste zváni po bohoslužbách na kávu a farní diskusi. Téma je Liturgie a její prožívání.
 • Mezi tiskovinami jsou k dispozici Farní Věstník s pořadem vánočních bohoslužeb, Diecézní zpravodaj a Denní tichá chvíle – na každý den roku.
 • Zemřelá Maruška Helmová bude mít pohřeb 8. 12. v Nezamyslicích od 13:00. V kostele v Lobzích za ni bude zádušní mše sv. 15. 12., při páteční večerní mši sv.
 • Zveme vás na adventní duchovní obnovu sobotu 9. 12. kterou povede biskup Karel Herbst. Rorátní mši sv. v 7:45 už bude sloužit otec biskup Karel. Dopolední přednášky v 9:00 a v 10:30, prostor pro ticho a sv. smíření budou zakončeny polední modlitbou.
 • Děkujeme za skleničky, které jste nám přinášeli. Dalších už není třeba.
 • Zveme vás na tradiční setkání přátel a dobrodinců salesiánského díla v Plzni, které se uskuteční v úterý 12. prosince 2017 v 17:30 v kostele sv. Martina a Prokopa a potom v budově střediska. Na programu bude diskuze na téma 500 let od reformace, 600 let od upálení Husa, informace o aktivitách střediska a farnosti, kvíz a „Zlaté ručičky“. Hostem bude tentokrát známý historik Doc. Jaroslav Šebek.
 • V neděli 17. 12. chystáme setkání rodin a tradiční přípravu kostela po mši sv. v 10:00 na Vánoce. Abychom věděli pro kolik zajistit obědů, prosíme, abyste se přihlásili na arch, který je v sakristii.
 • Pro děti od 10 do 15 let připravujeme cyklus zážitkových přespávaček. Přihlášky na první z nich jsou k dispozici v sakristii a přihlásit se je nutné do příští neděle.
 • Kdo vážně uvažují o účasti na jáhenském svěcení Jendy Fojtů v Turíně, spojeného s poutí po místech působení Dona Boska, dejte o tom vědět do 10. prosince 2017 Marku Sklenářovi. Letáčky jsou k dispozici u tištěných ohlášek. V tištěných ohláškách se také dozvíte o připravované rekonstrukci ozvučení v kostele v Lobzích.
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 3. 12.  7:00PL;  9:30MPU sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

   

   Rekonstrukce ozvučení kostela v Lobzích

  V novém roce nás čekají v kostele v Lobzích drobné udržovací práce. Jedna se ovšem vymyká. Jedná se o generální rekonstrukci ozvučení. Podnětem byly již připomínky mnohých z vás, že na kůru a pod kůrem není dobře slyšet, zvláště když se sejde větší množství účastníků bohoslužby a hlučnějších dětí. V souvislosti s rekonstrukcí vzešla potřeba na ozvučení prostor farního sálu a klubovny. Rovněž dosluhující stávající vybavení zesilovací techniky volalo po výměně. Nechali jsme proto zpracovat projekční návrh na řešení této situace a zároveň podali projekt na příslušný městský obvod. Díky obětavosti a vstřícnosti naším spolupracovníkům se podařilo získat dotaci od Městského obvodu Plzeň 4 ve výši 149 tis. Kč. Celkové náklady na rekonstrukci ozvučení dosáhnou ke 220 tis. Kč. V rozpočtu pro letošní rok byl tento záměr schválen ekonomickou i pastorační radou farnosti.

  V této souvislosti bude přenášena do farní klubovny mše sv. nejen zvukem, ale i obrazem. Pomocí webové kamery a televizoru tak budou mít možnost maminky s malinkými dětmi sledovat dění v kostele. Kamerový systém je řešen projekčně odděleně a finance na jeho pořízení dosáhnou cca 62 tis. Kč. Toto řešení vychází z podnětů setkání rodin v závěru minulého roku, které se vyjádřili, že by uvítali možnost mít při bohoslužbě místo, kam se uchýlit v případě, že dítě se nedaří utišit.

  Prakticky rekonstrukce znamená zásah do zdiva, protažení nových kabelů, montáž nových reproduktorů a obměnu zesilovací techniky. V letošním roce již byl zakoupen mixážní pult. Dále budou osazeny nové digitální zesilovače. V kostele bude celkem 8 reproduktorů. Bude pořízen i nový bezdrátový mikrofon.

  S tím souvisí i méně příjemná skutečnost, že v kostele i v jeho zázemí budou několik dní řemeslníci do zdí vkládat trubky a kabely. Realizace bude s největší pravděpodobností v druhé polovině ledna a zasáhne i do únorových dní.

       O konkrétních pracích a termínech budeme ještě aktuálně informovat.

  Děkuji všem, kdo se angažují v tomto procesu za dosavadní práci a nasazení a prosím všechny o modlitbu, aby se připravované dílo zdařilo.

                                                                                             P. Evžen Rakovský

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis