Nabídka letních táborů

Farnost

Součástí poslání salesiánů v Plzni je také jejich působení ve Farnosti Plzeň - Lobzy. V této části našich stránek se můžete blíže seznámit s tím, co vlastně farnost je, co se v ní odehrává a dovědět se více o kostele sv. Martina a Prokopa a o kostele sv. Jiří, které se zde nacházejí. Můžete si zde přečíst informace o poslání farnosti a poznat její charakteristiky. Dostanete se také k pozvánkám na bohoslužby a aktivity, které farnost pořádá. Hned pod tímto textem začíná kronika farnosti se zprávami o tom, co  se událo. Pokud budete mít nějaké připomínky či nápady k fungování a obsahu stránek nebo se budete chtít na cokoliv (a tím myslíme opravdu na cokoliv) zeptat, využijte kontakty. Nezapomeňte také navštívit stránku s texty, které poučí a poslouží k zamyšlení.

Koadjutoři v Nečtinech

Koadjutoři v Nečtinech

Vydáno: 17. května

Středisko: Salesiáni

O víkendu kolem svátku sv. Josefa – dělníka se koadjutoři české provincie sjeli na faru v Nečtinech na Plzeňsku. Scházíme se takto dvakrát do roka, abychom se potkali, vyměnili si zkušenosti, podpořili se v povolání a formovali se. V některých salesiánských komunitách je koadjutorů více, například v Praze, v jiných je jen jeden nebo žádný. Pravidelná setkání tak vítáme jako čas k oddechnutí a vzájemnému obohacení.

Výtěžek Postní kasičky 2017

Výtěžek Postní kasičky 2017

Vydáno: 20. dubna

Středisko: Salesiáni v Bulharsku

Zapojili jste se do Postní kasičky a odříkali si během postní doby na podporu Bulharských misií?

Velikonoční přání

Velikonoční přání

Vydáno: 11. dubna

Přejeme Vám radostné svátky velikonoční a přinášíme text velikonočního dopisu z pera ředitele komunity salesiánů.

Generální úklid kostela

Generální úklid kostela

Vydáno: 11. dubna

Ohlédnutí za generálním úklidem kostela, který proběhl 1. dubna.

Jarní ministrantský výlet

Jarní ministrantský výlet

Vydáno: 7. dubna

O krásné jarní sobotě 1. dubna se naši ministranti vydali na celodenní výlet.

Žij a nech žít

Žij a nech žít

Vydáno: 4. dubna

Středisko: Salesiáni

S měsícem dubnem přichází nová inspirace do příprav 90. výročí příchodu salesiánů do ČR. Životní příběh salesiána Toníka Nevoly a zamyšlení nad pedagogikou povolání.

Rodina a odpuštění

Rodina a odpuštění

Vydáno: 29. března

Středisko: Salesiáni

\"Jsme rodina,\" říká letošní Strenna (salesiánské heslo). Aby nezůstalo jen u nějakého sloganu, delegáti sociální komunikace salesiánů a salesiánek na světové úrovni pro nás každý měsíc vysvětlují a prohlubují jedno téma spojené s rodinou. První zamyšlení se týká odpuštění v rodině.

Vzpomínka na setkání s kardinálem M. Vlkem

Vzpomínka na setkání s kardinálem M. Vlkem

Vydáno: 28. března

Jedno z posledních veřejných vystoupení nedávno zesnulého kardinála Miloslava Vlka bylo setkání dobrodinců na našem středisku...

Videospot o Bulharsku

Videospot o Bulharsku

Vydáno: 24. března

Středisko: Salesiáni

Během letošní postní doby probíhá sbírka na výchovnou a pastorační činnost našich misionářů v Bulharsku. Stále je možnost využít postní kasičku nebo přispět na účet tohoto projektu. Zapojit se můžete také šířením krátkého videa, které prezentuje výchovné působení našich salesiánů a dobrovolníků.

Být člověkem srdce

Být člověkem srdce

Vydáno: 6. března

Středisko: Salesiáni

Naším březnovým hrdinou je salesián koadjutor Alfons Kováč (1919 - 1994). Svou neúnavnou poctivostí doplňuje mozaiku osobností, které zdobí 90 let přítomnosti salesiánů v České republice.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Nabídky střediska

Nejbližší akce střediska

24. května

Vystoupení kroužků v DD

26. až 28. května

Lezení na Kozelce

27. května

Výlet rybářů do Vodňan

Nejbližší akce farnosti

26. června

Zpívaná

28. května

Pouť na Vršíček

4. června

Farní káva

9. června

Noc kostelů