Nabídka zájmových kroužků

Farnost

Součástí poslání salesiánů v Plzni je také jejich působení ve Farnosti Plzeň - Lobzy. V této části našich stránek se můžete blíže seznámit s tím, co vlastně farnost je, co se v ní odehrává a dovědět se více o kostele sv. Martina a Prokopa a o kostele sv. Jiří, které se zde nacházejí. Můžete si zde přečíst informace o poslání farnosti a poznat její charakteristiky. Dostanete se také k pozvánkám na bohoslužby a aktivity, které farnost pořádá. Hned pod tímto textem začíná kronika farnosti se zprávami o tom, co  se událo. Pokud budete mít nějaké připomínky či nápady k fungování a obsahu stránek nebo se budete chtít na cokoliv (a tím myslíme opravdu na cokoliv) zeptat, využijte kontakty. Nezapomeňte také navštívit stránku s texty, které poučí a poslouží k zamyšlení.

Farní tábor

Farní tábor

Vydáno: 8. srpna

V týdnu od 22. do 28. července proběhl Farní tábor.

Tábor nejen pro ministranty

Tábor nejen pro ministranty

Vydáno: 19. července

Ministrantský tábor se konal, jak už je zvykem, na faře v Nečtinách.

Petice na podporu manželství muže a ženy

Petice na podporu manželství muže a ženy

Vydáno: 18. července

Slovo biskupa Tomáše Holuba o petici na podporu manželství muže a ženy.

Svatoprokopská pouť

Svatoprokopská pouť

Vydáno: 26. června

Svatoprokopská pouť v Lobzích se nesla ve znamení souběhu dvou světců – Jana Křtitele a Prokopa.

Výlet kroužku Základy křesťanství

Výlet kroužku Základy křesťanství

Vydáno: 12. června

V sobotu 2. června se vydala skupinka dětí, které letos poprvé přijaly Ježíše v eucharisti, na pouť a výlet v jednom.

BNW prosvištělo cílem

BNW prosvištělo cílem

Vydáno: 12. června

BNW prosvištělo cílem. Alespoň pro letošní školní rok.

Noc kostelů

Noc kostelů

Vydáno: 1. června

Noc kostelů již tradičně proběhla ve farnosti v Plzni Lobzích za účasti  zvýšeného zájmu návštěvníků.

Ministrantské putování na Vršíček

Ministrantské putování na Vršíček

Vydáno: 31. května

Ministranti z naší farnosti uskutečnili i letos výpravu na farní pouť.

Pouť na Vršíčku

Pouť na Vršíčku

Vydáno: 28. května

Poslední květnovou neděli jsme se opět po roce vydali na pouť na Vršíček u Rokycan.

Novéna k Panně Marii Pomocnici

Novéna k Panně Marii Pomocnici

Vydáno: 15. května

Středisko: Salesiáni

V roce 2018 slaví salesiáni 150. výročí posvěcení baziliky Panny Marie Pomocnice v Turíně. U této příležitosti hlavní představený nabízí novénu: devět videí s duchovní myšlenkou, která nás budou připravovat na Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů (24. května).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 |

Nejbližší akce střediska

15. až 21. srpna

Lezecké soustředění

18. až 25. srpna

Výtvarné exercicie pro mladé

20. až 24. srpna

Příměstský tábor Start do školy

25. až 27. srpna

KouKey

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Popořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis